Japanese Knives

Kai Seki Magoroku Kitchen Scissors Save $11.00
Kai Seki Magoroku Japanese Knife 180mm Save $27.80
Kai Seki Magoroku Japanese Knife 165mm Save $23.80
Kai Seki Magoroku Sharpener Save $9.00
Kai Seki Magoroku Deba 105mm Save $16.70
Kai Seki Magoroku Deba 105mm Save $11.20
Kai Seki Magoroku Nakiri Knife 165mm Save $16.00
Kai Seki Magoroku Deba 150mm Save $15.10
Kai Seki Magoroku Deba 180mm Save $19.80