Japanese Knife

Kai Seki Magoroku Kitchen Scissors Save $11.00
Kai Seki Magoroku Japanese Knife 180mm Save $34.70
Kai Seki Magoroku Japanese Knife 165mm Save $17.40
Kai Seki Magoroku Sharpener Save $9.00
Kai Seki Magoroku Deba 105mm Save $19.00
Kai Seki Magoroku Deba 105mm Save $11.00
Kai Seki Magoroku Nakiri Knife 165mm Save $16.00
Kai Seki Magoroku Deba 150mm Save $16.00
Kai Seki Magoroku Deba 180mm Save $20.00